Amornmas Company Limited
DOTTS-10 Simulator

DOTTS-10

เครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูงสำหรับฝึกการใช้อาวุธทหารราบตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นสูง ผู้รับการฝึกจะยิงอาวุธจริงที่มีการดัดแปลงให้ยิงแสงเลเซอร์ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแทนการยิงกระสุนจริงไปยังเป้าหมายแบบต่างๆ บนจอภาพ โดยมีแรงสะท้อนถอยหลังเช่นอาวุธจริง ผลการยิงจะแสดงให้ทราบในรูปแบบต่างๆ เพื่อปรับแก้การยิงได้ในทันที รวมทั้งยังบันทึกเพื่อรายงานผลหลังการฝึก

อาวุธที่ใช้ฝึกได้รับการดัดแปลงให้มีตัวตรวจจับต่างๆเช่นแรงเหนี่ยวไก แรงประทับร่องไหล่ การบรรจุซองกระสุน เป็นต้น ครูฝึกจะตรวจสอบได้ตลอดการฝึก และบันทึกผลไว้วิเคราะห์หลังการฝึกได้ด้วย สามารถกำหนดจำนวนกระสุนและเงื่อนไขการใช้ต่างๆ แบบและสถานการณ์การฝึกมีหลากหลาย และสามารถกำหนดได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ


Download:

DOTTS-10 brochure (785 KB)