Amornmas Company Limited
AM Target System
AM Target System

AM Target System

ระบบเป้าอัตโนมัติสำหรับการฝึกยิงด้วยกระสุนจริง รองรับการใช้งานกับอาวุธและกระสุนได้หลากหลาย เช่นปืนเล็กสั้น ปืนเล็กยาว ปืนกล และปืนพก การควบคุมทำด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ให้ยกแผ่นเป้าขึ้นลงหรือเลื่อนไปตามจังหวะที่กำหนดในโปรแกรมการฝึก ตัวเป้าล้มลุกยังสามารถตั้งให้ทำงานอัตโนมัติโดยอิสระได้ด้วย

ระบบเป้าประกอบด้วยส่วนสำคัญ 6 ส่วน

ปัจจุบันระบบเป้าอัตโนมัติ-แอมมีใช้ในกองทัพไทยและประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ


Download:

AM Target brochure (895 KB)